För forskande läkarstudenter vid Karolinska Institutet

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent vid KI eller doktorand med läkarutbildning från KI, som är engagerad i forskning (men ej har doktorerat, ej heller fullgjort AT). Erfarenhet av kårarbete, annat ideellt arbete och/eller har humanistiska, sociala engagemang är meriterande.

Om stipendiet

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent eller doktorand med läkarutbildning, som är engagerad i forskning men som ännu inte har avlagt doktorsexamen (ej heller har avslutat AT)

Stipendiet tilldelas den som i Carls anda satsar på forskning men som också är engagerad i kårarbete och/eller har humanistiska intressen.

Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års ålder omkom vid en olycka 2006. Under hela studietiden var han mycket aktiv i kåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd och talman.

Stipendiat 2023

Karolina Solhusløkk Höse, stipendiat 2023 IMG_2330

Karolina Solhusløkk Höse

”Det lyser om
Karolinas hängivenhet
för forskning.

Och det sjunger
av genuin glädje,
som hon sprider
till unga
likt en 
inspirerande
ambassadör

Om fonden

Fonden inrättades av Carls föräldrar och syskon för att hedra minnet av en oändligt älskad familjemedlem.

I samband med begravningen i Matteus kyrka i Stockholm uppmanade vi släkt, vänner och arbetskamrater att, i stället för blommor, göra en insättning på minnesfonden. Fonden sedan dess har fortsatt att växa genom bidrag från familjen, släkt, vänner och arbetskamrater.

Efter att Minnesfonden hade utsett den femte stipendiaten arrangerade vi ett symposium. Läs om det här.

Efter den tionde stipendiaten arrangerade Minnesfonden den 28 januari 2018 ännu ett symposium. Läs om det här.

Efter den 15:e stipendiaten arrangerade Minnesfonden den 28 januari 2023 ännu ett symposium. Läs om det här.

Aktuellt