För forskande läkarstudenter vid Karolinska Institutet

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent vid KI eller doktorand med läkarutbildning från KI, som är engagerad i forskning samt har erfarenhet av kårarbete och/eller har humanistiska engagemang.

Om stipendiet

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent eller doktorand med läkarutbildning, som är engagerad i forskning men som ännu inte har avlagt doktorsexamen (ej heller har avslutat AT)

Stipendiet tilldelas den som i Carls anda satsar på forskning men som också är engagerad i kårarbete och/eller har humanistiska intressen.

Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års ålder omkom vid en olycka 2006. Under hela studietiden var han mycket aktiv i kåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd och talman.

Stipendiat 2021

Leo Ziegel porträtt 20211206_220116 (2)

Leo Ziegel

För sin helhetssyn
på hur det är  
att vara människa i världen 
samt för sitt 
omfattande engagemang i MF
för att stärka
KI:s utbildningar och hälsa

Om fonden

Fonden inrättades av Carls föräldrar och syskon för att hedra minnet av en oändligt älskad familjemedlem.

I samband med begravningen i Matteus kyrka i Stockholm uppmanade vi släkt, vänner och arbetskamrater att, i stället för blommor, göra en insättning på minnesfonden. Fonden sedan dess har fortsatt att växa genom bidrag från familjen, släkt, vänner och arbetskamrater.

Efter att stipendiekommittén hade utsett femte stipendiaten arrangerade vi ett symposium. Läs om det här.

Efter den tionde stipendiaten arrangerade vi i januari 2018 ännu ett symposium. Läs mer om det här.

Aktuellt

  • Jingcheng Zhao, stipendiat 2017, disputerar fredag den 11 mars kl 12.00 Avhandlingens titel är Blood...

    Läs mer

  • Egle Kvedaraite, stipendiat 2014, disputerar den 28 januari 2021 kl 9.30. Avhandlingens titel är Hum...

    Läs mer

  • Årets stipendiat i Carl Tullus Minnesfond heter Leo Ziegel. Han är AT-läkare (Forskar-AT) och doktor...

    Läs mer