Symposium 2013

Program vid 5-årsjubileum med stipendiater utsedda 2008 – 2012

Stockholm 23 februari 2013
Moderator: Professor Annelie Brauner

Samuel Rhedin, Stipendiat 2012

Luftvägsinfektioner hos barn
Respiratory Tract Infections in Children

Student vid Läkarlinjen Karolinska Institutet
Doktorand vid Institutionen för medicin, KI


Isabella Guncha Ekheden, Stipendiat 2008

Riskmarkörer för skivepitelcancer i esofagus
Risk markers for Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Läkarexamen 2012. AT-läkare vid Sjukhuset i Gävle
Doktorand vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, KI

Hör föredraget i Powerpoint-format med ljud, 87 mb


Erik Berglund, Stipendiat 2010

Signaltransduktion i Gastrointestinala Stromacellstumörer (GIST)
Signal transduction in Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST)

Läkarexamen 2012. AT-läkare vid Karolinska sjukhuset, Solna
Doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI


Rolf Kiessling, Carls handledare

Kan vårt immunförsvar användas för att behandla cancersjukdomar?
Can the immune system be used to treat cancer?

Överläkare och professor i experimentell onkologi vid Institutionen för onkologi-patologi, Cancercentrum Karolinska.


Hanna Ingelman-Sundberg, Stipendiat 2009

Cellgifters okända långtidseffekt. Om varför cancerbehandling leder till sämre vaccinationsskydd
Long-term effects of cytotoxic drugs. Why cancer treatment gives you less protection from vaccinations

Läkarexamen 2011. AT-läkare och forskare (Forskar-AT) vid Danderyds sjukhus
Doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, KI


Peter Ueda, Stipendiat 2011

Tidig exponering för svälten i Biafra och risk för kroniska sjukdomar
Hypertension, diabetes and overweight – looming legacies of the Biafra famine

Läkarexamen 2012. Civilekonomexamen 2012. Deltar i vår i en världsomsegling för unga entreprenörer med innovationer för att lösa globala problem med ny teknik.
Doktorand vid Enheten för klinisk epidemiolog, Inst för medicin samt vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI

Hör föredraget i Powerpoint-format med ljud, 55 mb


Musik i pausen:

Camilla Fritzén, sång och Alexander Kronbrink, gitarr

Jag kan aldrig glömma dig / Always on my mind av Elvis Presley
i översättning och arrangemang av Camilla Fritzén och David Shutrick