Symposium 2023

Program vid 15-årsjubileum

Stockholm 27 januari 2023
Moderator: Lisa Tullus

Michael Axenhus, Stipendiat 2020

Läget är ljusare för dem som får Alzheimer i framtiden: Nya läkemedel kan ge stor effekt – om man bor i rätt region i Sverige 

Läkarexamen 2020. AT-läkare (Forskar-AT) vid Karolinska Universitetssjukhuset (KS), Solna. Doktorand vid Avdelning-en för neurogeriatrik, Karolinska Institutet (KI)


Allan Zhao, Stipendiat 2022

Diabetes typ 1 – påverkan på efterföljande generationer

Läkarexamen 2022. Doktorand vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI


Intermezzo


Alvin Brodin, Stipendiat 2018

Kan sömnbrist förändra nervcellers struktur?

Läkarexamen 2019. AT-läkare (Forskar-AT) vid KS, Huddinge. Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, KI


Fabian Kleiner

Rörelse är hälsa/Bewegung ist Gesundheit

Legitimerad fysioterapeut


Caroline Schagerholm, Stipendiat 2019

Varför svarar inte viss bröstcancer på behandling? En studie om terapiresistens. Varför svarar inte viss bröstcancer på behandling? En studie om terapiresistens.

Läkarexamen 2020. AT-läkare (Forskar-AT) vid Södersjukhuset. Doktorand vid Institutionen för onkologi-patologi, KI


Intermezzo


Leo Ziegel, Stipendiat 2021

Hur vanliga är psykiska sjukdomar hos unga människor i Uganda? 

Förinspelat föredrag

Läkarexamen 2019. AT-läkare (Forskar-AT) vid KS, Huddinge. Doktorand vid Institutionen för global folkhälsa, KI


Intermezzo


Peter Ueda, Stipendiat 2013

Neurodegenerativa sjukdomar hos allsvenska fotbollspelare/Heading for trouble? Neurodegenerative disease in fotball

Läkarexamen 2012. Civilekonomexamen 2012. Disputerad 2014. Docent i epidemiologi 2020. Biträdande lektor, KI. Forskare vid University of Tokyo. ST-läkare i endokronologi vid Centrum för diabetes

Passionerade stipendiater

fängslade intresserad allmänhet

 

Carl Tullus Minnesfond arrangerade på Karl-dagen den 28 januari ett symposium. Det var för att hedra Carls minne och uppmärksamma Minnesfondens 15-årsjubileum. De som var inbjudna vänner, bekanta, släktingar och kolleger till familjen Tullus – de som har stöttat Minnesfonden genom åren – samt anhöriga till stipendiaterna.

”Imponerande stipendiater med imponerande projekt”

Publiken har kommenterat symposiet med formuleringar som t ex:

– Som icke-medicinare blev jag belärd utan att bli mästrad. Vilka intelligenta unga ansikten! Prestigelösa och begåvade.

– Det var ett fantastiskt symposium! När man ser dessa unga entusiastiska forskare så inser man att det finns hopp för Sverige.

– Ett evenemang som detta symposium lyser upp hela tillvaron!

– Vilket inspirerande och trevligt symposium! Stipendiaterna har imponerande projekt och är imponerande individer med så mycket extra personlighet.

Från trötta möss och bröstcancer till fotboll och diabetes

Föreläsare vid symposiet var en handfull av de senaste årens stipendiater Gästföreläsare var Peter Ueda, som fick stipendiet redan 2011. Han är numera docent i epidemiologi och biträdande lektor vid KI, ST-läkare i endokrinologi vid Centrum för diabetes samt forskare vid University of Tokyo.

Stipendiaterna ägnar sig åt helt skilda forskningsfält, Från trötta möss, bröstcancer och fotboll till demens, diabetes och ohälsa i Uganda.

Stipendiater med många strängar på sina lyror

Föredragshållarna bidrog inte bara med föredragen utan också med de musikaliska inslagen. Caroline Schagerholm spelade den första satsen av Mozarts hornkonsert nr 3. Allan Zhao framförde på saxofon The Midnight Sun will never set av Quincy Jones

Björn Wieslander sjöng en visa som han har skapat med hjälp av artificiell intelligens (AI). Tillsammans med ChatGPT har han skrivit Visa om läkarstudenter och forskning.

Sången är ett humoristiskt utkast med seriösa undertoner – dels på grund av potentialen med AI, dels på grund av de begränsade möjligheterna för yngre läkare att forska.

Stipendiaterna har bildat en aktionsgrupp för att driva frågan om forskning. De analyserar hinder och driver opinion bland makthavare i riksdagen, regionen, fackliga organisationer och akademin. Kontaktperson är Michael Axenhus, stipendiat 2020.

Fr v Björn Wieslander, Michael Axenhus, Charlotte Schagerholm, Alvin Brodin, Allan Zhao och Peter Ueda. Leo Ziegel var bortrest och höll ett förinspelat föredrag.

 

De medverkande fick personliga muggar med logotypen för Carl Tullus Minnesfond