Om Stipendiet

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning, som är engagerad i forskning men som ännu inte har avlagt doktorsexamen (ej heller har avslutat AT-tjänstgöringen.)

Stipendiet tilldelas den som i Carls anda satsar på forskning men som också är engagerad i kårarbete och/eller har humanistiska intressen.

Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års ålder omkom vid en olycka 2006. Under hela studietiden var han mycket aktiv i kåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd och talman.

Vem kan söka?

Sökande ska vara läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning vid Karolinska Institutet, vara engagerad i forskning, men får inte ha avlagt doktorsexamen (ej heller ha avslutat AT-tjänstgöring).

Mer info

Fonden stipulerar inte hur pengarna används, men stipendiaten ska skriftligen inom ett år redovisa hur pengarna har disponerats.

Stipendiekommittén leds av professor Rolf Kiessling, Carls handledare.

Stipendiet delas ut i mitten av december. De senaste åren har utdelningen ägt rum vid ett digitalt möte, som samtidigt kombinerats till alumn-träff för tidigare stipendiater.

Intryck