Om Stipendiet

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning, som är engagerad i forskning men som ännu inte har avlagt doktorsexamen (ej heller har avslutat AT-tjänstgöringen.)

Stipendiet tilldelas den som i Carls anda satsar på forskning men som också är engagerad i kårarbete och/eller har humanistiska intressen.

Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års ålder omkom vid en olycka 2006. Under hela studietiden var han mycket aktiv i kåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd och talman.

Vem kan söka?

Sökande ska vara läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning vid Karolinska Institutet, vara engagerad i forskning, men får inte ha avlagt doktorsexamen (ej heller ha avslutat AT-tjänstgöring).

Mer info

Fonden stipulerar inte hur pengarna används, men stipendiaten ska skriftligen inom ett år redovisa hur pengarna har disponerats.

Stipendiekommittén leds av professor Rolf Kiessling, Carls handledare.

Stipendiet kommer i år att delas ut den 13 december vid ett möte via Zoom .

Intryck