Om Stipendiet

Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter vid Karolinska Institutet utlyser stipendium på 20 000 kr. År 2024 kommer stipendiet att delas ut för 17:e gången.

Vem kan söka?

Sökande ska vara läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning vid Karolinska Institutet, vara engagerad i forskning, men får inte ha avlagt doktorsexamen (ej heller ha avslutat AT-tjänstgöring).

Hur söker man?

Fyll i ansökningsblanketten och svara personligt på dessa två frågor på max ett A4:

  1. Vad har din vetenskapliga nyfikenhet lett till?
  2. Vilka är dina drivkrafter för att satsa på medicinsk forskning?

Spara dokumentet som pdf och mejla det till:

ansokan@www.carltullusminnesfond.se

När söker man?

Mejla ansökan senast tisdag den 12 november 2024.

Mer info:

Mejla frågor till:
info@www.carltullusminnesfond.se

Fonden stipulerar inte hur pengarna används, men stipendiaten ska skriftligen inom ett år redovisa hur pengarna har disponerats.

Stipendiekommittén leds av professor Rolf Kiessling, Carls handledare.

Viktiga datum 2020

Mitten av oktober:

Utlysning av stipendiet via mejl till läkarstudenterna vid Karolinska Institutet, affischering på anslagstavlor på Karolinska Institutet, Medicinska Föreningen, Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, St Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

Tisdag den 12 november:

Sista ansökningsdag

Mitten av december:

Utdelning av stipendiet