Så här ansöker du

Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter vid Karolinska Institutet utlyser stipendium på 10 000 kr. År 2019 kommer stipendiet att delas ut för tolfte gången. Läs mer på sidan Om Stipendiet.

Vem kan söka?

Sökande ska vara läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning vid Karolinska Institutet, vara engagerad i forskning, men får inte ha avlagt doktorsexamen (ej heller ha avslutat AT-tjänstgöring).

Hur söker man?

Ladda ner ansökningsblanketten och svara personligt på dessa två frågor på max ett A4:

  1. Vad har din vetenskapliga nyfikenhet lett till?
  2. Vilka är dina drivkrafter för att satsa på medicinsk forskning?

Spara dokumentet som pdf och mejla det senast tisdag 12 november till:

ansokan@carltullusminnesfond.se

Viktiga datum 2019

Mitten av oktober:

Utlysning av stipendiet via mejl till läkarstudenterna vid Karolinska Institutet, affischering på anslagstavlor på Karolinska Institutet, Medicinska Föreningen, Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, St Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

Tisdag den 12 november:

Sista ansökningsdag

Fredag den 13 december:

Utdelning av stipendiet vid Medicinska Föreningens Luciabal

Mer info?

Mejla frågor till:
info@carltullusminnesfond.se