Så här ansöker du

Carl Tullus Minnesfond för forskande läkarstudenter vid Karolinska Institutet utlyser stipendium på 20 000 kr. År 2024 delas stipendiet ut för 17:e gången. Läs mer på sidan Om Stipendiet.

Vem kan söka?

Sökande ska vara läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning vid Karolinska Institutet, vara engagerad i forskning, men får inte ha avlagt doktorsexamen (ej heller ha avslutat AT).

Hur söker man?

Läs hemsidans artiklar om stipendiaterna och deras forskning. Läs också om deras engagemang i studentkåren och/eller andra ideella aktiviteter samt humanistiska intressen. Det ger en bild av hur stipendiekommittén prioriterar.

Kommittén lägger stor vikt vid hur de sökande svarar på nedanstående två obligatoriska frågor. Reflektera kring frågorna och formulera personliga svar på max ett A4:

 1. Vad har din vetenskapliga nyfikenhet lett till?
 2. Vilka är dina drivkrafter för att satsa på medicinsk forskning?

Fyll i ansökningsformuläret. Bifoga cv (sparat i PDF) och svaren på ovanstående frågor (sparade i PDF).

Ansökan ska vara Minnesfonden tillhanda senast tisdag den 12 november 2024. 

Ansökningsformulär


  Läkarexamen
  JaNej
  Påbörjad AT
  JaNej
  Läkarlegitimation
  JaNej

  Erfarenhet av forskning

  Genomfört examensarbete 30p
  JaNej

  Ansökt om doktorandplats
  JaNej
  Antagen som doktorand
  JaNej

  Genomförd halvtidskontroll
  JaNej

  Period/perioder med forskning

  Fyll i upp till tre perioder  Vetenskaplig produktion

  Aktivt deltagande i vetenskapligt möte med eget abstract (poster/muntligt föredrag)


  Publikation/publikationer

  I expertgranskad tidskrift

  Engagemang i Medicinska Föreningen

  Andra engagemang och intressen

  Personlig motivering

  Besvara nedanstående två frågor på max ett A4. Det motsvarar ca
  4 000 tecken (inklusive blanksteg) med 12 punkters teckenstorlek.

  1. Vad har din vetenskapliga nyfikenhet lett till?
  2. Vilka är dina drivkrafter för att satsa på medicinsk forskning?

  Bifoga motiveringen (sparad i PDF). Max 2Mb.
  Bifoga ditt CV (Sparat i PDF). Max 2 Mb.

  Viktiga datum 2024

  Mitten av oktober:

  Utlysning av stipendiet via mejl till läkarstudenterna vid Karolinska Institutet, affischering på anslagstavlor på Karolinska Institutet, Medicinska Föreningen, Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, St Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

  Tisdag den 12 november: Sista ansökningsdag

  Mitten av december: Utdelning av stipendiet

  Har du frågor?