Om Stipendiekommittén

Stipendiekommittén består av fem röstande parter:

  • Rolf Kiessling
  • Carl Johan Sundberg
  • Hanna Brauner
  • Barbro och Kjell Tullus
  • Lisa och Erik Tullus

Kommittémöte 2017: Hanna Brauner och Carl Johan Sundberg. Erik Tullus och Lisa Tullus medverkade via telefonkonferens.

Kommittémöte 2017: Rolf Kiessling

Kommittémöte 2015: Hanna Brauner, Carl Johan Sundberg, Kjell Tullus och Erik Tullus. Rolf Kiessling och Lisa Tullus medverkade via telefonkonferens.

Kommittémöte 2011: Fr v Birger Winbladh, Rolf Kiessling, Erik Tullus, Lisa Tullus och Hanna Brauner.