Om Fonden

Fonden inrättades av Carls föräldrar och syskon för att hedra minnet av en oändligt älskad familjemedlem.

I samband med begravningen i Matteus kyrka i Stockholm uppmanade vi släkt, vänner och arbetskamrater att, i stället för blommor, göra en insättning på minnesfonden. Fonden sedan dess har fortsatt att växa genom bidrag från familjen, släkt, vänner och arbetskamrater.

Efter att stipendiekommittén hade utsett femte stipendiaten arrangerade vi ett symposium.

Efter den tionde stipendiaten arrangerade vi ett nytt symposium med de unga forskarna. Det ägde rum lördag den 27 januari 2018.

Intryck