Carl Tullus

Carl Tullus (1979 – 2006)

Carl Tullus var utexaminerad läkare och doktorand vid Karolinska institutet, när han förolyckades i januari 2006. Fonden inrättades av hans föräldrar och syskon för att hedra minnet av en oändligt älskad familjemedlem.

I samband med begravningen i Matteus kyrka uppmanade vi släkt, vänner och arbetskamrater att, i stället för blommor, göra en insättning på minnesfonden. Det blev början på fonden som sedan dess har fortsatt att växa.

Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen hade en mycket stor betydelse för Carl. 1998 tog han studenten och började samma höst att studera vid Läfo (läkarprogrammet med forsknings- inriktning, numera Foläk). Efter läkarexamen 2004 registrerades han som doktorand och började forska vid Cancercentrum Karolinska (CCK) under ledning av professor Rolf Kiessling.

Under hela studietiden var Carl mycket aktiv i studentkåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i orkestern Blåslaget samt MF:s värd. Han var vid sin bortgång talman i MF:s fullmäktige.

Carl var en sann naturvetare men en lika sann humanist. För att hedra hans minne delas stipendiet ut till någon som i hans anda satsar på forskning, men som också är engagerad i kår- arbetet och/eller har humanistiska intressen.

Läs också Professor Rolf Kiesslings minnesord om Carl