Urbana livet gynnar inte längre barns tillväxt

Peter Ueda, stipendiat 2011 samt ST-läkare i endokrinologi vid Centrum för diabetes, biträdande lektor vid KI, forskare vid University of Tokyo och docent i epidemiologi är en av drygt tusen forskare från hela världen som har bidragit till en studie om längd och vikt hos barn och ungdomar. Denna omfattande studie täcker 200 länder.

Resultatet visar att i nästan hela världen har längden slutat öka hos den unga befolkningen som bor i städer. I många rika länder i västvärlden är det barn och ungdomar på landsbygden som påtagligt ökar i längd.

1990 blev barn som växte upp i städer längre än dem som växte upp på landsbygden. 2020 hade denna skillnad försvunnit i de flesta länder förutom i länder söder om Sahara. På landsbygden i dessa länder har längden stagnerat eller till och med minskat.

BMI (Body Mass Index) ökade något mer i städer än på landsbygd förutom i länder söder om Sahara, södra Asien och vissa länder i centrala och östra Europa.

Sammanställningen bygger på uppgifter från 2 325 olika vetenskapliga studier som forskarna har granskat.  Drygt 70 miljoner barn och ungdomar mellan 5 och 19 år ingår i studierna.

Resultatet av den nya studien är viktig, därför att optimal tillväxt av längden är mycket betydelsefull för hälsa och välmående under resten av livet.

Artikeln är publicerad i den mycket välreneommerade tidskriften Nature. Läs Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and development