Covid drabbade leukemipatienter hårt

Hanna Murén Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, post doc och ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet har gjort en uppföljning av personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som insjuknat i covid-19 under 2021–2022.

Studien visar att av dem som smittades med omicron behövde cirka hälften vårdas på sjukhus och cirka en fjärdedel måste få syrgasbehandling. De patienter med KLL, som i början av pandemin fick corona, drabbades ännu värre. De riskerade att bli svårt sjuka och dö. Tre av fyra behövde vårdas på sjukhus, cirka en av fyra avled.

Hanna och hennes kolleger har också studerat immuniteten bland dem som fick omicron. Studien visar att majoriteten hade ett gott skydd. En stor andel hade bildat antikroppar i blodet av IgG-typ.

En av de mest moderna behandlingarna av kronisk lymfatisk leukemi ökade dock risken för att bli allvarligt sjuk.

Hanna är första författare till artikeln som är publicerad i tidskriften Haematologica. Läs artikeln Systemic and mucosal adaptive immunity to SARS-CoV-2 during the Omicron wave in patients with chronic lymphocytic leukemia