Michael disputerar 20 oktober

Michael Axenhus, stipendiat 2020 och doktorand vid Karolinska Institutet, disputerar fredag den 20 oktober kl 9.00–13.00.

Han ägnar sig åt forskning kring demenssjukdomen Alzheimers. Avhandlingens titel är Characterization of proteins involved in disease progression in Alzheimer disease.

På frågan om vad som har överraskat honom mest under dessa år som doktorand har hans svar ingen anknytning till varken demens, hjärna eller proteiner.

–Det mest överraskande under mina forskningsår är att jag har insett forskningens förmåga att engagera och föra samman människor. Det gäller att hitta sanningen och beskriva den på ett så rättvist sätt som möjligt. Det är både tilltalande och utmanande. Det var jag inte beredd på, när jag började forska för många år sen, säger han.

Michael avhandling handlar om olika proteiner som är inblandade i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det är en komplex sjukdom som beror på förändringar i flera olika gener samtidigt som det förekommer andra riskfaktorer.  Michael och hans kolleger har studerat fyra olika substanser kan vara inblandade i utvecklingen av sjukdomen.

Proteinerna huntingtin, DDX24, ankyrin-3 och doublecortin finns i ökad mängd i hjärnan både hos människor och möss som har sjukdomen. Förhoppningen är att något av dessa ämnen i en framtid ska kunna bli en effektiv måltavla för nya läkemedel mot Alzheimers.

Michaels huvudhandledare har varit Sophia Schedin Weiss, KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik.

Bihandledare har varit Lars Tjernberg, Bengt Winblad och Per Nilsson, samtliga från KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik.

Opponent är Fredrik Clausen, Uppsala Universitet, institutionen för mediciniska neurovetenskaper, neurokirurgi.

Disputationen äger rum på Campus Solna, Petrénsalen, Nobels Väg 12, KI Solna.

Följ disputationen via denna länk: https://ki-se.zoom.us/j/68752433021