Cancerforskning i världsklass

Professor Rolf Kiessling, ordförande i stipendiekommittén för Carl Tullus Minnesfond, tilldelades i dag en silvermedalj av Karolinska Institutet. Han får medaljen för att han ägnat ”hela sitt yrkesliv åt att bedriva forskning i världsklass vid Karolinska Institutet”.

Rolf är senior professor i experimentell onkologi vid Institutionen för onkologi-patologi. Han ägnar sig åt immunterapi av cancer. KI betonar hans framgångsrika kliniska försök med att behandla patienter med långt framskriden cancer med en kombination av cancervaccin och överföring av adoptiva T-celler.

Rolf Kiessling tog sin läkarexamen vid KI 1974 och disputerade 1976. Som doktorand upptäckte han NK-cellen, den naturliga mördarcellen, som är viktig i immunsystemets försvar mot virus och cancerceller.

Rolf var Carls handledare under hans doktorandstudier vid Cancercentrum.

Medaljen tilldelas dem ”som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet”. Familjen Tullus gratulerar till medaljen.

Beskrivning av NK-celler hämtad från KI:s hemsida om NK-cellens historia.