Antikropp ska förbättra för transplanterade

Erik Berglund, stipendiat 2010 samt docent i experimentell transplantationskirurgi vid KI och VD för det biofarmakologiska företaget ITBMed, har tillsammans med medarbetare på företaget gjort en studie om det som är företagets hela affärsidé: Antikroppen siplizumab (TCD601).

Det är en mononucleal antikropp som påverkar immunsystemets T-celler och NK-celler. Syftet med antikroppen är att den ska styra immunsystemet åt rätt håll. Det är viktigt vid t ex transplantation för att inte kroppen ska stöta bort organet.

I studien visar de att antikroppen siplizumab blir effektiv om den kombineras med belatacept eller abatacept. De är två etablerade läkemedel mot avstötning.

Målet med forskningen är att på sikt få fram ett läkemedel, som ska förenkla medicineringen för dem som är transplanterade och samtidigt förlänga överlevnaden av det transplanterade organet.

Artikeln är publicerad i American Journal of Transplantation. Läs Siplizumab combination therapy with belatacept or abatacept broadly inhibits human T cell alloreactivity in vitro.