Samuel blir biträdande redaktör

Samuel Rhedin, stipendiat 2012 samt ST-läkare vid Sachska barn- och ungdomssjukhuset och post doc vid KI har utsetts till biträdande redaktör för Acta Paediatrica. Han kommer att vara inriktad på att granska artiklar inom ämnet barninfektion.

Acta Paediatrica är en månatlig medicinsk tidskrift som publicerar vetenskapligt granskade artiklar kring klinisk och experimentell forskning i pediatrik. Utgivare är Stiftelsen Acta Paediatrica.