Fotbollsspelare riskerar få demens

Peter Ueda, stipendiat 2011 samt ST-läkare i endokrinologi vid Centrum för diabetes, docent i epidemiologi, biträdande lektor vid KI, och forskare vid University of Tokyo har publicerat en studie om risker för fotbollsspelare med att nicka bollen.

Risken med nickningar har länge diskuterats i bl a Storbritannien, där flera tidigare toppspelare har blivit dementa. Fotbollsorganisationer har vidtagit olika åtgärder för att minska nickandet bl a för ungdomsspelare.

Peter och hans kolleger startade studien för att granska hur stor risk fotbollsspelare löper att drabbas av neurogenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och ALS. I studien ingår 7 386 fotbollsspelare som spelat i allsvenskan mellan seriens första mats i augusti 1924  till december 2019. Data är jämförda med en matchande kontrollgrupp.

Resultatet visar att utespelarna har en signifikant ökad risk att få en neurodegenerativ sjukdom i jämförelse med kontrollgruppen. Risken att drabbas av Alzheimers och andra demenssjukdomar ökade med 50 procent hos utespelarna.
Denna ökning fanns inte bland målvakterna.

Risken för att få motorneuronsjukdomen ALS var jämförbar med den övriga befolkningen. Parkinsons sjukdom var dock mindre vanlig bland fotbollsspelarna. Peter är förste författare till Neurodegenerative disease among male elite football (soccer) players in Sweden: a cohort study. Artikeln är publicerad i den välrenommerade tidskriften The Lancet Public Health.