Michael och SvT granskar demensvården

Michael Axenhus, stipendiat 2020 och doktorand vid KI som forskar kring demens, medverkar i SvT-programmet Uppdrag granskning om demens. Det är en serie som kallas När jag inte längre minns dig.

Michael uppmärksammar hur ojämlik vården av demenssjuka är i Sverige. Han visar i sin forskning att det finns mycket stora skillnader: I region Stockholm ställs över 1 200 demensdiagnoser per 100 000 invånare över 65 år. Det är sex gånger fler än i region Jämtland. Se nedan kartan över landets regioner: Ju mer klarröd en region är desto fler demensdiagnoser ställs. Ju mer ljusblå en region är desto färre diagnoser.

– Det är de sköraste människorna som drabbas av denna ojämlikhet. De utgör ingen prioriterad patientgrupp och det beror på åldersdiskriminering, hävdar Michael.

Han drar en parallell mellan demensvården och behandlingen av bröstcancer och säger:                                                           – – Om vården hade varit lika ojämlik för bröstcancer, då hade det varit en nationell kris.

Länk till inslaget (ca 13 minuter in i programmet):