Mini-bronker testas för astma

Maria Belikova, stipendiat 2016 samt AT-läkare och doktorand vid KS/KI, grundforskar kring ansträngningsutlöst astma. För att studera olika mekanismer som är inblandade använder hon små, små bitar av mänskliga luftrör (innerdiameter 0,5-2 mm), som är borttagna i samband med en operation.

Hon utsätter dessa små prover för mannitol, ett naturligt sockerämne som kan användas för att diagnosticera astma hos människor. (Mannitol provocerar fram en astmaattack.) Samtidigt som Maria utsätter proverna för mannitol testar hon olika ämnen för att se. om de kan förhindra att bitarna av luftrör får ett ”astmaanfall”. Forskning kring dessa olika ämnen kan på sikt leda till utveckling av ännu bättre läkemedel.

Maria är första författare till artikeln som är publicerad i tidskriften Clinical & Experimental Allergy. Läs artikeln Defining the contractile prostanoid component in hyperosmolar-induced bronchoconstriction in human small airways.