Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare till en artikel i JMIR Medical Protocol, som presenterar uppläggningen av en studie lunginflammation hos barn.

Syftet är att läkare bättre ska kunna särskilja mellan en bakteriell lunginflammation och en lunginflammation orsakad av virus. Barn upp till fem år i Stockholm ska undersökas och bli provtagna med blod och snor.

2 maj 2019

Peter Ueda, stipendiat 2011, är siste författare till en artikel i British Medical Journal Public Health, som handlar om sexuellt oerfarna unga vuxna i Japan.

Studien, som bygger på enkätsvar insamlade av Japans nationella institut för befolkningsforskning, visar att omkring en fjärdedel av vuxna japaner mellan 18 och 39 år aldrig har haft heterosexuell sex. Andelen oerfarna har ökat under de senaste decennierna.

Bland män mellan 25 och 39 år hänger det ihop med arbetslöshet och låga inkomster. Studien bidrar till förståelsen av Japans problem med låga födelsetal i förhållande till en åldrande befolkning.

Erik Berglund, stipendiat 2010, postdoc vid Columbia University i New York, är förste författare till en artikel i tidskriften Transplantation om antikroppar vid handtransplantationer.

Det är en internationell studie som visar att donatorspecifika antikroppar kan öka risken för avstötning. En hög nivå av dessa antikroppar visar att det behövs en extra noggrann uppföljning och mycket bra immunosuppressiv medicinering. För att minska risken för avstötning är det också mycket viktigt att ha god anpassning av transplantationsantigenen HLA klass II mellan donator och givare .

Alvin Brodin heter 2018 års stipendiat i Carl Tullus minnesfond. Han studerar termin 10 på läkarlinjen och är doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Lars Olsons laboratorium.

Han forskar på hjärnans plasticitet, hur erfarenheter påverkar hjärnans arkitektur och funktion. Alvin är speciellt intresserad av Nogo receptor 1 (NgR1), en receptor som hämmar tillväxt av nervceller. Alvins handledare är Tobias Karlsson, Senior Lab Manager.

Han tilldelades stipendiet på 10 000 kr vid Medicinska Föreningens Luciabal. I år delades det ut för elfte gången.

Peter Ueda, stipendiat 2011, deltog i VM i innebandy i december i Prag. Han är lagkapten för det japanska laget. I sista matchen mötte Japan Singapore i tävlingen om plats 15 (av 16 lag). Japan vann med 4–2. Kjell och Barbro Tullus var händelsevis i Prag och såg den spännande matchen på plats. Under mästerskapet blev Peter bäste japanske poängplockare med nio poäng.

Stella Karsten, stipendiat 2015, är en av många medförfattare till en artikel I den mycket ansedda tidskriften Science. Studien visar ett helt nytt sätt att behandla inflammation I olika delar av kroppen. Under ledning av hennes handledare, professor Thomas Helleday, har forskarna har utvecklat ett medel som påverkar kroppens DNA och för att på så sätt behandla allvarliga inflammationssjukdomar.

Läs artikeln Small-molecule inhibitor of OGG1 suppresses proinflammatory gene expression and inflammation.

Peter Ueda, stipendiat 2011, har 2018 publicerat fyra artiklar med sig som förste författare. En av dem, införd i den prestigefyllda tidskriften British Medical Journal, jämför han och de andra forskarna två nya läkemedel mot diabetes. Studien, som omfattar drygt 17 000 patienter i Sverige och Danmark, visar att det ena läkemedlet, SGLT2, tyvärr också har biverkningar med bland annat ökad risk for benamputation.

Läs artikeln Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of serious adverse events: nationwide register based cohort study.

Erik Berglund, stipendiat 2010, som sedan ett par år gör sin postdoc vid Columbia University i New York, har tillsammans med några forskarkolleger där startat ett bolag, TBMed. De vill utveckla ett nytt läkemedel, en antikropp, som de hoppas ska förbättra for patienter som genomgått organtransplantation. Läkemedlet ska minimera behovet av immunosuppressiva läkemedel, mediciner som förhindrar avstötning.

Läs mer på bolagets hemsida!

Jingcheng Zhao, stipendiat 2017, har fått pris för sitt examensarbete på Handelshögskolan i Stockholm. I studien jämför han och kurskamraten Tamina Matti utvecklingen av lönerna för sjuksköterskor i Stockholm under åren 2010–18 med lönerna för barnmorskor under perioden 2014–16, då den den privata förlossningenskliniken BB Sofia var öppen.

I en elegant utformad studie visar de att lönerna på individnivå ökade för barnmorskorna under denna period.

Priset är Eli F Heckschers stipendium ”för framstående uppsats inom nationalekonomi”. Läs artikeln Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment