Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare till en artikel publicerad i British journal of general practice, brittisk tidskrift för husläkare. Peter och tre andra forskare har granskat riktlinjerna för vilka i Storbritannien som ska ordineras statiner, läkemedel som sänker blodfetter.

Studien visar att om riktlinjerna, som utfärdades 2014, skulle följas helt, skulle närmare 40 procent av alla britter mellan 30 och 84 år medicinera. Bland män över 60 år och kvinnor över 75 år skulle praktiskt taget alla behöva medicinen. Sammanlagt skulle närmare 12 miljoner britter behöva ta stationer.

Resultatal, att så överraskande många skulle behöva medicinera, ledde till en debatt i landet. Det blev en huvudnyhet i den ansedda tidskriften BMJ, British Medical Journal. Det blev också en nyhet i bla BBC, The Guardian och Financial Times.

Peter gjorde studien under tiden som postdoc vid Harvard, vid Department of Global Health and Population, Harvard TH Chan School of Public Healt

Läs artikeln Application of the 2014 NICE cholesterol guidelines in the English population: a cross-sectional analysis.

 

 

Hanna Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, har valts till ny ordförande för den svenska sektionen av Läkare i Världen (Médecins du Monde). Hon arbetar sedan 2010 som volontär vid organisationens mottagning i Stockholm.

– Det finns människor i Sverige som inte får den vård de behöver och borde ha rätt till. Som läkare och medmänniska kan jag inte bara stå och se på, säger hon.

Hon har i många år arbetat aktivt med flyktingfrågor och papperslösas rätt till vård i Röda Korsets Ungdomsförbund. Hanna är legitimerad läkare och medicine doktor. För närvarande arbetar hon med vård i livets slutskede inom avancerad hemsjukvård.

Médecins du Monde, som grundades 1980 nar som grundprinciper att ”hjälpa, vårda och vittna”. Målet om att vittna om missför-hållanden, dokumentera och sprida information om lidande, var en av anledningarna till att organisationen bröt sig ur Läkare utan gränser (Médecins sans Frontières).

 

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare till en artikel i tidskriften Clinical Microbiology and Infection. Han har studerat hur drygt 7 300 vuxna patienter med lunginflammation har behandlats på sjukhus. Patienterna ingår i det Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar.

Studien visar att de som hade behandlats med antibiotika med smalt spektrum (som har effekt på en viss typ av bakterier) botades lika bra som de som hade behandlats med antibiotika med brett spektrum (som har effekt på flera typer av bakterier).

En fördel med att använda smalspektrumantibiotika är att de minskar risken att bakterier blir resistenta, okänsliga. En annan är att de inte påverkar normalfloran, kroppens nyttiga bakterier, lika mycket som bredspektrumantibiotika.

Läs artikeln Narrow-spectrum ß-lactam monotherapy in hospital treatment of community-acquired pneumonia: a register-based cohort study.