Dags att söka 2018 års stipendium

Härmed utlyses årets stipendium ur Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter/doktorander. Fyll i ansökningsblanketten och besvara två specifika frågor.

Mejla ansökan senast måndag den 12 november till: ansokan@carltullusminnesfond.se.

Den solgula affischen finns uppsatt på KI, MF och sjukhusen.