Program och bilder från symposiet

Läs om de medverkande stipendiaterna och deras forskning vid det symposium som 10-årsjubilerande Carl Tullus Minnesfond arrangerade lördag den 27 januari i ABF-huset i Stockholm.

Se program och bilder från symposiet.