Stella Karsten, stipendiat 2015, är en av många medförfattare till en artikel I den mycket ansedda tidskriften Science. Studien visar ett helt nytt sätt att behandla inflammation I olika delar av kroppen. Under ledning av hennes handledare, professor Thomas Helleday, har forskarna har utvecklat ett medel som påverkar kroppens DNA och för att på så sätt behandla allvarliga inflammationssjukdomar.

Läs artikeln Small-molecule inhibitor of OGG1 suppresses proinflammatory gene expression and inflammation.

Peter Ueda, stipendiat 2011, har 2018 publicerat fyra artiklar med sig som förste författare. En av dem, införd i den prestigefyllda tidskriften British Medical Journal, jämför han och de andra forskarna två nya läkemedel mot diabetes. Studien, som omfattar drygt 17 000 patienter i Sverige och Danmark, visar att det ena läkemedlet, SGLT2, tyvärr också har biverkningar med bland annat ökad risk for benamputation.

Läs artikeln Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of serious adverse events: nationwide register based cohort study.

Erik Berglund, stipendiat 2010, som sedan ett par år gör sin postdoc vid Columbia University i New York, har tillsammans med några forskarkolleger där startat ett bolag, TBMed. De vill utveckla ett nytt läkemedel, en antikropp, som de hoppas ska förbättra for patienter som genomgått organtransplantation. Läkemedlet ska minimera behovet av immunosuppressiva läkemedel, mediciner som förhindrar avstötning.

Läs mer på bolagets hemsida!

Jingcheng Zhao, stipendiat 2017, har fått pris för sitt examensarbete på Handelshögskolan i Stockholm. I studien jämför han och kurskamraten Tamina Matti utvecklingen av lönerna för sjuksköterskor i Stockholm under åren 2010–18 med lönerna för barnmorskor under perioden 2014–16, då den den privata förlossningenskliniken BB Sofia var öppen.

I en elegant utformad studie visar de att lönerna på individnivå ökade för barnmorskorna under denna period.

Priset är Eli F Heckschers stipendium ”för framstående uppsats inom nationalekonomi”. Läs artikeln Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment

 

 

Björn Wieslander, stipendiat 2013, är förste författare till en vetenskaplig artikel om användning av EKG for att hitta ärr på hjärtmuskeln. Vanligen behövs magnetröntgen for att kunna se dessa ärr och det skulle förenkla det gick att använda EKG. Det visar sig emellertid vara inte helt enkelt. Studien omfattar 325 patienter med vänstergrenblock.

Läs artikeln The ability of the electrocardiogram in left bundle branch block to detect myocardial scar determined by cardiovascular magnetic resonance.

Åtta av minnesfondens tio stipendiater samlades för en alumnermiddag i april. Det blev ett livligt utbyte av gemensamma erfarenheter och funderingar kring allmäntjänstgöring och anslagsansökningar, inspirerande handledare och balansen mellan ambitiösa forskningsplaner och privatliv.

Årets stipendiat, Jingcheng Zhao, arrangerade alumnerträffen. Det ingår i stipendiatens uppgift att under året samla fondens alumner till ett möte i nätverket.

 Alumner i gemenskap (fr v): Björn Wieslander, Peter Ueda, Samuel Rhedin, Jingcheng Zhao, Stella Karsten, Hanna Ingelman-Sundberg, Maria Belikova och Egle Kvedaraite.

Lördag den 27 januari kl 13.00 arrangerar 10-årsjubilerande Carl Tullus Minnesfond ett symposium.

Sju av fondens stipendiater ska presentera sig och sin forskning. Professor Carl-Johan Sundberg, ledamot av minnesfondens stipendiekommitté, medverkar också.

Intresserade kan anmäla sig genom att mejla till: info@www.carltullusminnesfond.se

Lokal: ABF-huset, Sandlersalen.