Samuel får miljon i anslag

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, har fått anslag av Region Stockholm för att kunna forska som klinisk postdoktor. Anslaget är på 500 000 kr plus 500 000 kr under åren 2021 – 2024.

Han arbetar som ST-läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset och är postdoktor i professor Catarina Almqvist Malmros grupp vid KI.

Samuel disputerade 2017 på en avhandling om svåra virala luftvägsinfektioner hos barn. De kommande åren planerar han att arbeta halvtid som barnläkare och forska på halvtid.  

Ett forskningsprojekt ska utvärdera ett nytt diagnostiskt blodprov för att särskilja om ett barns lunginflammation har orsakats av virus eller bakterier. Ett annat projekt handlar om att identifiera vilka grupper av barn som riskerar att drabbas av lunginflammation respektive Covid-19.