Erik har blivit docent

Erik Berglund, stipendiat 2010, har antagits som docent i experimentell transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet. Han har arbetat som kirurg vid Karolinska sjukhuset och vid Columbia University i New York. Han är numera vd för ITBMed i New York, ett biofarmakologiskt företag som forskar kring Siplizumab, en monoklonal antikropp.