Alumnerträff för stipendiaterna

Åtta av minnesfondens tio stipendiater samlades för en alumnermiddag i april. Det blev ett livligt utbyte av gemensamma erfarenheter och funderingar kring allmäntjänstgöring och anslagsansökningar, inspirerande handledare och balansen mellan ambitiösa forskningsplaner och privatliv.

Årets stipendiat, Jingcheng Zhao, arrangerade alumnerträffen. Det ingår i stipendiatens uppgift att under året samla fondens alumner till ett möte i nätverket.

 Alumner i gemenskap (fr v): Björn Wieslander, Peter Ueda, Samuel Rhedin, Jingcheng Zhao, Stella Karsten, Hanna Ingelman-Sundberg, Maria Belikova och Egle Kvedaraite.