Sofistikerad bedömning av EKG ger bättre prognos

Björn Wieslander, stipendiat 2013, är siste författare till en artikel i Journal of Cardiovascular Electrophysiology.

Han fortsätter sina studier av hjärtan med att utforska hur man kan använda sofistikerade bedömningar av EKG till att bättre förstå prognosen hos olika grupper av hjärtpatienter.

.