Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare till en artikel i tidskriften Clinical Microbiology and Infection. Han har studerat hur drygt 7 300 vuxna patienter med lunginflammation har behandlats på sjukhus. Patienterna ingår i det Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar.

Studien visar att de som hade behandlats med antibiotika med smalt spektrum (som har effekt på en viss typ av bakterier) botades lika bra som de som hade behandlats med antibiotika med brett spektrum (som har effekt på flera typer av bakterier).

En fördel med att använda smalspektrumantibiotika är att de minskar risken att bakterier blir resistenta, okänsliga. En annan är att de inte påverkar normalfloran, kroppens nyttiga bakterier, lika mycket som bredspektrumantibiotika.

Läs artikeln Narrow-spectrum ß-lactam monotherapy in hospital treatment of community-acquired pneumonia: a register-based cohort study.