Egle Kvedaraite, stipendiat 2014, har publicerat en artikel om patienter med Langerhans cellhistiocytos, en gåtfull sjukdom i gränslandet mellan cancer och inflammationssjukdom.

Hon och hennes kollegor har studerat tre patienter som hade både Langerhans cellhistiocytos (LCH) och tarmsjukdomen Crohn. Denna ovanliga kombination fick forskarna att fokusera på signalsubstansen interleukin 23, som har välkänd roll i immunsvaret vid Crohns sjukdom. De undersökte 55 patienter med LCH och upptäckte att de hade en förhöjd halt av denna substans.

Forskarnas slutsats är att läkare ska ha både Langerhans cellhistiocytos  och Crohns sjukdom i åtanke, när det gäller patienter med inflammatoriska magproblem.

Studien är genomförd i samarbete med forskare i Australien och Frankrike. Artikeln har titeln Patients with both Langerhans cell histiocytosis and Crohn’s disease highlight a common role of interleukin-23. Den är publicerad i Acta Paedriatrica.

Erik Berglund, stipendiat 2010, har antagits som docent i experimentell transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet. Han har arbetat som kirurg vid Karolinska sjukhuset och vid Columbia University i New York. Han är numera vd för ITBMed i New York, ett biofarmakologiskt företag som forskar kring Siplizumab, en monoklonal antikropp.


                          

Jingcheng Zhao, stipendiat 2017, har utrett om blodgivare löper högre risk för att få blodcancer. Han har gjort en uppföljning av över en miljon blodgivare i Sverige. I studien ingår givare mellan 1980 och 2017, sammanlagt 19,5 miljoner personår. Jingcheng och hans kollegor konstaterar att risken för leukemi eller lymfom inte är förhöjd hos blodgivare jämfört med normalbefolkningen.

 

Artikeln är publicerad i tidskriften Transfusion, tidskrift för American Association of Blood Banks. Titeln är Risk of hematological malignancy in blood donors: A nationwide cohort study.

 

Björn Wieslander, stipendiat 2013, har blivit utvald som en av tre finalister i en tävling som arrangeras av American Thoracic Society. Det är en pitch-tävling liknande tv-programmen Dragons Den och Shark Tank.

Deltagarna tävlar med en innovativ forskningsidé, som de framför i en tio minuter lång inspelad presentation. En jury, som består av representanter för forskare, industri och regering, ställer därefter frågor under tio minuter. Publiken får också fråga om projektet i tio minuter.

Titeln på Björns tävlingsbidrag är MRI-based diagnosis and treatment follow-up of pulmonary arterial hypertension.

Vinnaren får 10 000 dollar och de andra 2 500 dollar var.

Björns medtävlare kommer från Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital respektive University of California, San Diego

Tävlingen äger rum digitalt den 23 juli kl 18 svensk tid. Läs om tävlingen och anmäl deltagande via denna länk:

https://conference.thoracic.org/program/early-career-professionals/finalists-bear-cage.php

Tävlingen arrangeras i år för sjätte gången.

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, har fått anslag av Region Stockholm för att kunna forska som klinisk postdoktor. Anslaget är på 500 000 kr plus 500 000 kr under åren 2021 – 2024.

Han arbetar som ST-läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset och är postdoktor i professor Catarina Almqvist Malmros grupp vid KI.

Samuel disputerade 2017 på en avhandling om svåra virala luftvägsinfektioner hos barn. De kommande åren planerar han att arbeta halvtid som barnläkare och forska på halvtid.  

Ett forskningsprojekt ska utvärdera ett nytt diagnostiskt blodprov för att särskilja om ett barns lunginflammation har orsakats av virus eller bakterier. Ett annat projekt handlar om att identifiera vilka grupper av barn som riskerar att drabbas av lunginflammation respektive Covid-19.

Caroline Schagerholm, stipendiat 2019, har tagit läkarexamen. Corona präglade den sista terminen. 

Inledningen av virusutbrottet ledde till att hennes två månader av studieutbyte i trauma- och transplantationskirurgi i New York blev slopat. 

Från mitten av mars övergick undervisningen till att bli digital. Slutexaminationerna i maj påverkades också markant. 

De två skriftliga delarna genomfördes som tidigare år. Men den praktiska examinationen, där studenternas kunskaper testas vid olika ”stationer”, kunde inte genomföras. De ansvariga för examinationen hade problem med att hitta ett bra alternativ. Det ledde till att studenterna fick bristfällig information. Datum för examinationerna ändrades två gånger och det skapade ännu mer oro hos studenterna.

Oron ökade ytterligare på examinationsdagen, då provet försenades på grund av tekniska problem. Instruktionerna ändrades och provtid förlängdes. Examinationen avslutades närmare fyra timmar efter planerad tid.

Avslutningsceremonin i Aula Medica den 5 juni blev digital. Bilden visar när Caroline (längst upp till höger) fick sitt elektroniska diplom.

En av dem som höll tal var Annika Östman Wernerson, vice rektor vid KI. Hon uppmanade de nyblivna läkarna:

– Odla er nyfikenhet! Arbeta i team (bra samarbete gynnar patienterna)! Ha ett globalt perspektiv! Och kom ihåg att göra som Nalle Puh: Underskatta inte värdet av att göra ingenting!

Isabella Ekheden, stipendiat 2008, disputerade den 12 juni på avhandlingen Etiology and prognosis of gastroesophageal cancers.

I avhandlingen om cancer i matstrupen och magsäcken visar hon bl a att dålig tandhälsa kan påverka risken för att få cancer i matstrupen. Hennes huvudhandledare har varit professor Weimin Ye vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik.

Isabella är ST-läkare i klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon planerar att fortsätta att forska parallellt med sin tjänst

Peter Ueda, stipendiat 2011, är siste författare (senior) till en liten studie om corona införd i tidskriften JAMA, The Journal of the American Medical Association.

Han har tillsammans med två forskare vid den japanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten studerat hur japaner har drabbats av andra typer av influensavirus under utbrottet av corona (SARS-CoV-2).

De ville studera om myndigheternas målmedvetna uppmaning till japanerna om att bl a tvätta händerna och bära ansiktsmask har lett till att infektionssjukdomar har minskat

Forskarna har undersökt omfattningen av influensa från oktober 2019 till den 15 mars 2020 och jämfört dessa uppgifter med omfattningen under motsvarande tid de fem föregående åren.

Resultatet visar att antalet fall av influensa var signifikant lägre under den senaste säsongen jämfört med tidigare säsonger.

Titeln på detta Research Letter är Seasonal Influenza Activity During the SARS-CoV-2 Outbreak in Japan.

Jingcheng Zhao tilldelas i dag 150 000 kr i stipendium för naturvetenskaplig forskning av Anders Walls stiftelse.

Stipendiet delas ut till unga forskare (under 26 år) som har visat ”ett brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög kommunikativ och social kompetens.” 

Wallumni är ett nätverk med hundratals stipendiater som sedan 1981 har fått Anders Walls stipendier inom bl a naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap och musik.

Stipendiebeloppet ska ge stöd till ”fortsatt forskning och personlig utveckling.” Jing är för närvarande AT-läkare (Forskar-AT) vid Karolinska sjukhuset, och doktorand i klinisk epidemiologi (med inriktning på blodtransfusioner) vid KI.

Han planerar att utnyttja pengarna till att delta i kurser och konferenser samt att satsa på nya idéer och projekt, som är i en så tidig fas där annan finansiering inte är möjlig.