Leo Ziegel

Stipendiat 2021

”För sin helhetssyn
på hur det är att vara
människa i världen 
samt för sin omfattande 
engagemang i MF
för att stärka
KI:s utbildningar och hälsa

Leo Ziegel

Presentation

Leo Ziegel är AT-läkare (Forskar-AT) och doktorand vid Institutionen för global folkhälsa. Tillsammans med lokala inhemska forskare i Uganda ska han studera psykisk hälsa hos befolkningen i landet.

Avhandlingens planerade titel är ”Mental illness and substans use in young urban and rural populations in Uganda”. Handledare är Anna Mia Ekström, överläkare och klinisk professor i global infektionsepidemiologi.

Under hela studietiden har han varit mycket aktiv i Medicinska föreningen och inom olika organ vid Karolinska institutet. Mycket av hans engagemang har handlat om studiefrågor och friskvård.

Två engagemang har han kvar. De är av helt olika karaktär: Dels som ledamot av konsistoriet, KI:s högsta beslutande organ, dels som dansare i MF:s dansgrupp Dragplåstret, som brukar underhålla tillsammans med orkestern Blåslaget.