Studie visar biverkningar hos nytt diabetesläkemedel

Peter Ueda, stipendiat 2011, har 2018 publicerat fyra artiklar med sig som förste författare. En av dem, införd i den prestigefyllda tidskriften British Medical Journal, jämför han och de andra forskarna två nya läkemedel mot diabetes. Studien, som omfattar drygt 17 000 patienter i Sverige och Danmark, visar att det ena läkemedlet, SGLT2, tyvärr också har biverkningar med bland annat ökad risk for benamputation.

Läs artikeln Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of serious adverse events: nationwide register based cohort study.