hanna-brauner

Hanna Brauner

Ledamot

Om Hanna Brauner

Hanna Brauner var studiekamrat och nära vän till Carl Tullus. De studerade tillsammans på läkarprogrammet med forskningsinriktning vid Karolinska Institutet. De följdes åt under de första årens forskarutbildningen och umgicks på fritiden, spelade klarinett ihop i studentorkestern Blåslaget, arrangerade luciatåg för patienter på sjukhusavdelningar och gjorde turer på långfärdsskridsko.

Sommaren 2010 disputerade Hanna med en avhandling kring uppkomsten av diabetes; “Diabetes pathogenesis – role of natural killer cells, T cells and a novel neuropeptide”. Hennes forskningsinriktning har varit att bättre förstå de immunologiska mekanismerna bakom utvecklandet av typ 1 diabetes.

Hösten 2010 forskade hon på Pasteur-institutet i Paris. För närvarande gör hon forskar-AT på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon siktar på att kombinera ett arbete som kliniskt verksam barnläkare med att bedriva forskning kring inflammatoriska sjukdomar, t ex typ 1 diabetes.

Hanna är sedan flera år engagerad i Svenska läkaresällskapet, där hon nu är ledamot av Läkaresällskapets nämnd. Hon var med och byggde upp sällskapets Kandidatförening, och har lett arbetet med att utse föreningens pris för bästa vetenskapliga artikel och projektarbete. För Läkaresällskapet har hon också skrivit den omtyckta foldern ”Börja forska” och deltagit i framställningen av en intervjubok med goda exempel på hur man kan kombinera klinisk verksamhet och forskning.

Tillsammans med sin kollega Tobias Alvén är Hanna initiativtagare och projektledare för KI Språkcentrum, som har syftet att stödja och uppmuntra Karolinska Institutets studenter till internationellt utbyte. Språkcentrum har en hemsida med information och ger kurser i medicinsk engelska och franska för studenter som ska på utbyte.