carl-johan-sundberg

Professor Carl Johan Sundberg

Ledamot

Om Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg är professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Bland många andra mycket viktiga uppdrag är han också inspektor för Medicinska föreningen vid Karolinska institutet. Inspektorn är studentkårens övervakare och beskyddare samt kontaktperson mellan föreningen och institutet.