2008

Stipendiat 2008

”För sin rena glädje över att söka svar
på vetenskapliga frågor,
sin stora initiativförmåga
som entusiasmerar andra unga forskare
och för sin naturliga nyfikenhet
med vilken hon gläntar på dörren
till nya intellektuella världar”

Guncha Welsapar

Presentation

Född 1986 i Turkmenistan
Kom med familjen till Sverige 1994
Deltog i Uppsala universitets forskarskola för gymnasister sommaren 2005
Student i Enköping 2006
Fick stipendium av Förbundet Unga Forskare för att delta i London International Youth Science Forum sommaren 2006
Började studera till läkare vid Karolinska Institutet vårterminen 2007
Ledare vid London International Youth Science Forum sommaren 2007 och sommaren 2008
Forskade vid Cambridge University Cambridge Centre for Brain Repair sommaren 2009
Engagerad i Förbundet Unga Forskare 2006 – 2011, sista läsåret som ordförande
Tilldelades MD/PhD-stipendium våren 2011
Antogs som doktorand vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik hösten 2011. Handledare är professor Weimin Ye.
Forskningen handlar om att hitta faktorer som kan utgöra risker för att få skivepitelcancer/esophaguscancer. Det är den sjätte vanligaste orsaken till död i cancer.
Avlade läkarexamen i juni 2012
Arbetar som AT-läkare vid Sjukhuset i Gävle
Efter giftermål heter hon numera Isabella Ekheden

Länk till KI

Guncha Welsapar med Lisa och Erik Tullus, Carls syskon

Stipendieberättelse

I december 2008 fick jag stipendiet från Carl Tullus minnesfond. Det var första gången som det utlystes. Stipendiet bidrog till att jag kunde genomföra ett tre månader långt spännande och lärorikt forskningsprojekt vid Cambridge Universitet sommaren 2009.

Det var en fantastisk möjlighet för mig att få uppleva världsledande forskning och den vetenskapliga miljön i Cambridge. Jag är mycket tacksam för att minnesfonden gav mig pengar för att kunna arbeta med detta forskningsprojekt.

Stipendiepengarna var oerhört välkomna. Jag använde dem till att finansiera en bärbar dator till ett projekt som jag deltog i på ”The Centre for Brain Repair”. Min nya dator gav mig friheten att jobba med mitt projekt även när jag, som sommarstudent, inte fick vara på labbet på kvällar och helger.

Det gjorde det möjligt för mig att kunna analysera, sammanställa och presentera mina resultat mycket smidigt både under projektets gång och när jag slutförde mitt arbete för forskningsgruppen som jag arbetade i. Det var helt ovärderligt för mig att ha en arbetsdator för att kunna göra mitt bästa på projektet i Cambridge, och stipendiet underlättade mitt forskningsarbete på Cambridge Universitet oerhört mycket.

Att stipendiet delades ut till mig på Luciabalen kändes festligt och exklusivt samtidigt som det finns en tydlig koppling till både forskning och Carls engagemang i Medicinska Föreningen. Det kändes rätt och genuint.

Stockholm 19 oktober 2009
Guncha Welsapar

Vetenskapliga arbeten

Artikel med Guncha som medförfattare:

Incidence of gastric cancer among patients with gastric precancerous lesions: observational cohort study in a low risk Western population.

Use of an adult rat retinal explant model for screening of potential retinal ganglion cell neuroprotective therapies.

Guncha Welsapar och Lisa Tullus