Hem

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

OM STIPENDIET

 

Carl Tullus minnesfond delar årligen ut ett stipendium till en läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning, som är engagerad i forskning men som ännu inte har avlagt doktorsexamen.

 

Stipendiet tilldelas den som i Carls anda satsar på forskning samt, gärna, är engagerad i kårarbetet och/eller har humanistiska intressen.

 

Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års ålder omkom vid en olycka 2006. Under hela studietiden var han mycket aktiv i kåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd och talman.

AKTUELLT

Hanna Ingelman-Sundberg spikar

Hanna M. Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, spikar upp sin av-handling på spikbrädan i Karolinska Institutets bibliotek. KI är ett av de lärosäten som har behållit denna handfasta tradition, när den elektroniska spikningen infördes.

 

Ceremonin med spikning lär ha sitt ursprung i universitetet i Wittenberg, som offentliggjorde disputationer på det sättet. Det var där Martin Luther spikade upp sina teser på slottskyrkans dörr år 1517.

 

Opponent vid disputationen den 13 februari är professor Falk Hiepe, Charité-Universitätsmedizin, Berlin

23 januari 2015

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Ingelman-Sundberg disputerar

Hanna M. Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, disputerar den 13 februari kl 9.00.

Lokal: Leksellsalen, Eugeniahemmet, T4, Karolinska Universitets-sjukhuset, Solna.

 

Avhandlingens titel är Preservation of vaccine-induced long-term B cell memory and the effects of immunosuppressive treatment.

 

Hanna har forskat kring hur läkemedel påverkar barns vaccina- tionsskydd, när de behandlas mot cancer, hiv eller reumatisk sjukdom.

28 december 2014

 

Peter Ueda spelar VM i innebandy

Peter Ueda, stipendiat 2011, som nu gör sin postdoc vid Harvard, kopplade av från forskningen genom att delta i VM i innebandy i Göteborg 5-14 december. Han spelar för det japanska landslaget.

Läs Peters funderingar nationalism, passningar och kämpaglöd i hans blogg "Förlora med värdighet/Japanska landslaget & internationell innebandy"

20 december 2014

 

2014 års stipendiat är utsedd

Årets stipendiat heter Egle Kvedaraite. Hon är 25 år och studerar i höst termin nio av läkarutbildningen. Sedan i maj i år är hon registrerad doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Hon forskar på en ovanlig cancerliknande sjukdom hos barn. Huvudhandledare är professor Jan-Inge Henter.

 

Vid kvällens Luciabal på Medicinska Föreningen tilldelades Egle stipendiet av Lisa och Erik Tullus, Carls syskon. Läs en presentation av henne här.

13 december 2014

 

Så här nyttjade Björn stipendiet

Läs hur Björn Wieslander, stipendiat 2013, använde stipendiet på 10 000 kr. Skrolla ner till underrubriken stipendieberättelse som finns under presentationen av honom. Stipendiaterna får fritt välja hur de utnyttjar beloppet.

9 december 2014

 

Ansökningstiden har gått ut

Nu har deadline för ansökan till årets stipendium passerat och kommitténs spännande arbete tar vid. Alla sökande ska få mejl med tack och info om processen. Årets stipendiat meddelas på hemsidan efter utdelningen vid Medicinska Föreningens Luciabal.

12 november 2014

Sju dagar till 12 november

Det återstår en vecka av ansökningstiden till Carl Tullus minnesstipendium. Välkommen att mejla ansökan senast vid midnatt onsdag den 12 november.

5 november 2014

 

Dags för 2014 års stipendium

Härmed utlyses årets stipendium ur Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter. Sök genom att besvara två specifika frågor. Läs mer under rubriken Information.

 

Mejla ansökan senast onsdag den 12 november. Minnesstipendiet delas ut vid MF:s Luciabal, i år för sjunde gången.

9 oktober 2014

 

Studie om D-vitamin och MS

Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare av en vetenskaplig artikel som har publicerats i septembernumret av Annals of Neurology, utgiven av American Neurological Association. Den finns att läsa här: Neonatal vitamin D status and risk of multiple sclerosis.

 

Forskningen visade att det inte fanns något samband mellan nyföddas nivåer av D-vitamin och risken att få MS som vuxen. Peter och hans kolleger hittar alltså inget stöd för en omdiskuterad hypotes om att D-vitaminbrist i fosterlivet skulle bidra till sjukdomen. I studien ingår 459 personer med MS och 663 friska personer i en kontrollgrupp. Nivåerna av D-vitamin har forskarna kunnat hitta i PKU-registret, en bank med blodprov som infördes 1975 för alla nyfödda.

15 september 2014

 

Peter Ueda till Harvard

Peter Ueda, stipediat 2011, flyttar till Boston för att forska som postdoc vid Harvard School of Public Health. Han fortsätter att fördjupa sig i forskning kring kroniska sjukdomar (som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes) på en internationell nivå.

 

Han samarbetar med Goodarz Danaei, biträdande professor i global hälsa. Gruppen studerar hur riskfaktorer som rökning, blodtryck, kolesterol och diabetes leder till kroniska sjukdomar, som i sin tur bli bördor för folk och länder. De studerar också hur olika satsningar kan bidra till att förbättra folkhälsan.

 

– Det är intressant och viktig forskning. De långsiktiga lösningarna måste också handla om fattigdom och sociala orättvisor, inte bara åtgärder för att förbättra sjukvård, behandlingar och förändra individens livsstil, säger Peter.

15 augusti 2014

 

Erik Berglund har disputerat

Erik Berglund, stipendiat 2010, disputerade i dag på avhandlingen Novel insight into the molecular biology of gastrointestinal stromal tumors. Läs den här.

 

Opponent var Mikael Eriksson, docent vid Lunds universitet. Handledare har varit docent Robert Bränström.

 

Erik siktar på att specialisera sig som transplantationskirurg. Nu vikarierar han som kirurg vid Karolinska sjukhuset och fortsätter med sin forskning.

13 juni 2014

 

Erik Berglund disputerar

Erik Berglund, stipendiat 2010, disputerar den 13 juni kl 9.00.

Lokal: Rolf Lufts Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, L1:00.

 

Avhandlingens titel är Novel insight into the molecular biology of gastrointestinal stromal tumors. Hans forskning gäller en form av sarkom som kan uppstå i mag-tarmkanalen. Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer som drabbar mindre än en procent av alla cancerpatienter.

 

Erik har i sin experimentellt inriktade forskning kartlagt olika processer inuti gastrointestinala stromaceller, GIST.

6 juni 2014

 

Stipendiater med läkarexamen

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, och Björn Wieslander, stipendiat 2013, avslutar i dag sin grundutbildning vid Karolinska institutet och utexamineras som läkare.

 

Samuel Rhedin ska börja vikariera som barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm. Björn Wieslander fortsätter sin doktorandforskning som handlar om ärr på sjuka hjärtan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänner via fonden: Samuel (tv) och Björn på väg till examensfest

5 juni 2014

 

Björn Wieslander på konferens

Björn Wieslander, stipendiat 2013, är medförfattare till en studie som presenterades vid konferensen International Society for Computerized Electrocardiology (ISCE) som ägde rum i Jacksonville, Florida i april.

Här är en länk till Björns poster.

 

Studien handlar om att utveckla en metod för att bättre kunna diagnosticera ärr i hjärtats vänstra kammare.

1 maj 2014

 

Ny artikel av Peter Ueda

Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare av en vetenskaplig artikel som har publicerats i aprilnumret av European Journal of Epidemiology. Den finns att läsa här: Cerebrovascular and ischemic heart disease in young adults born preterm: a population-based Swedish cohort study.

 

Peter och de andra forskarna har studerat sjuklighet och dödlighet av sjukdomar i hjärna och hjärta hos för tidigt födda barn. De har gjort en 15-årsuppföljning av drygt 1,3 miljoner barn födda i Sverige åren 1983 - 1995. Barn som föddes före vecka 32 löpte nära dubbelt så stor risk att drabbas av sjukdomar i hjärnans blodkärl. Däremot var risken för hjärtsjukdom inte större än för ofullgångna barn.

1 april 2014

 

Artikel i Läkartidningen

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, har i Läkartidningen nr 12-13 skrivit en artikel om sina senaste forskningsresultat. Hans doktorandarbete handlar om barn med luftvägsinfektion. Han har samlat in prover på drygt 200 snoriga barn som akut kom till Sachska barnsjukhuset. Proverna undersöktes med metoden PCR för att hitta 16 olika luftvägsvirus. Resultatet av de sjuka barnen jämfördes med friska barn på rutinbesök på Stockholms BVC.

 

Överraskande nog var att mer än vart tredje friskt barn var bärare av virus. Av de sjuka barnen var drygt 70 procent virusbärare. De tre virus, som är mest kända för att ge akut luftvägsinfektion, fanns dock bara sporadiskt i kontrollgruppen. Samuel har skrivit artikeln tillsammans med sin handledare, Pontus Nauclér. Här är en länk till artikeln.

25 mars 2014

 

Samuel Rhedin har nått halvvägs

Den 17 mars kl 13.00 genomgår Samuel Rhedin, stipendiat 2012, halvtidskontroll av sin doktorandforskning vid Institutionen för medicin. Han forskar kring luftvägsinfektioner hos barn.

 

Arbetsnamnet för avhandlingen är Acute Respiratory Illness in Children - from Epidemiology to Clinical Management. Granskare är Lena Grillner, mikrobiolog, Lars Navér, barnläkare och Hans Holmberg, infektionsläkare. Lokal: Karolinska sjukhuset, Centrum för molekylär medicin (CMM), seminarierum plan 1, (L8:01)

6 mars 2014

 

 

Peter Ueda har gjort en tecknad film

Peter Ueda, stipendiat 2011, har producerat en tecknad film, där han presenterar resultat av sin forskning.

 

Filmen baseras bl a på hans artikel Month of birth and cause-specific mortality between 50 and 80 years: a population-based longitudinal cohort study in Sweden, som publicerades i februarinumret av The European Journal of Epidemiology.

 

Peter står själv för filmens idé, bilder och text. Han överraskade oss genom att producera filmen för Carl Tullus minnesfond, och det är vi mycket stolta, glada och tacksamma över.

 

Ladda ner filmen här! Den är nio minuter lång.

1 mars 2014

 

Ny artikel av Samuel Rhedin

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare av en artikel som har publicerats i februarinumret av Pediatrics, tidskriften för The American Academy of Pediatrics. Den finns att läsa här:

Clinical Utility of PCR for Common Viruses in Acute Respiratory Illness.

 

Artikeln ledde till att Samuel blev intervjuad i ScienceDaily, en nätsajt för vetenskapliga nyheter. Läs den här.

 

Samuels artikel är ett av de vetenskapliga arbeten som kommer att ingå i avhandlingen. Hans forskning handlar om luftrörsinfektioner hos barn. Huvudhandledare är Kristina Broliden, professor i infektionssjukdomar.

26 februari 2014

 

Peter Ueda har disputerat

Peter Ueda, stipendiat 2011, har i dag disputerat vid Karolinska Institutet. Opponent var professor Mark Hanson, University of Southampton. Han är chef för den medicinska fakultetens "Academic Unit of Human Development and Health". Han är också ordörande i "International Society for Developmental Origins of Health and Disease" och har, precis som Peter, forskat i Nigeria.

10 januari 2014

 

Ny artikel av Erik Berglund

Erik Berglund, stipendiat 2010, är förste författare av en artikel som i dag publicerades i tidskriften Anti-Cancer Drugs. Den finns att läsa här:

Intracellular concentration of the tyrosine kinase inhibitor imatinib in gastrointestinal stromal tumor cells.

 

Artikeln är ett av de fyra vetenskapliga arbeten som kommer att ingå i Eriks avhandling. Hans forskning gäller en form av ovanliga tumörer som kan uppstå i mag-tarmkanalen. Huvudhandledare är docent Robert Bränström.

19 december 2013

 

Peter Ueda disputerar

Peter Ueda, stipendiat 2011, disputerar den 10 januari kl 9.00. Lokal: Leksells auditorium, Eugeniahemmet T2, Karolinska sjukhuset Solna.

 

Avhandlingens titel är Famine in Nigeria and vitamin D in Sweden: Two early life exposures and their relation to cardiovascular risk in adulthood.

Ladda ner Peters avhandling här.

17 december 2013

 

2013 års stipendiat är utsedd

Årets stipendiat heter Björn Wieslander. Han är 24 år och studerar den tionde terminen av läkarutbildningen.

 

Sedan en månad är han är registrerad doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK). Huvudhandledare är Martin Ugander vid Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group.

 

Vid kvällens Luciabal på Medicinska Föreningen tilldelades Björn stipendiet av Lisa och Erik Tullus, Carls syskon

13 december 2013

 

Ansökningstiden har gått ut

Nu har deadline för ansökan till årets stipendium varit och kommitténs spännande arbete tar vid. Tack för alla ansökningar och vi återkommer med besked framöver!

12 november 2013

 

 

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond